Home แบบบ้านของเรา
แบบบ้าน Contemporary PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

pm221a

PM 221

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 336 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,770,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 5,100,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm222a

PM 222

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 309 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,380,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 4,790,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm223a

PM 223

แบบบ้าน 2 ชั้น 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 338 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,790,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 5,240,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm224a

PM 224

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 306 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,340,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )
ราคาค่าก่อสร้าง 4,740,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm225a

PM 225

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 1 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 245 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 3,400,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 3,700,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm226a

PM 226

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 3 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 333 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,770,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 5,300,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm227a

PM 227

แบบบ้าน 2 ชั้นครึ่ง 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน ห้องพระ และห้องเก็บของใต้หลังคา
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 332 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,720,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 5,200,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm228a

PM 228

แบบบ้าน 2 ชั้น 6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 3 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 518 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 8,180,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm229a

PM 229

แบบบ้าน 2 ชั้น 6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 432 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 7,250,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

pm231a

PM 231

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 276 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 3,700,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 4,000,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm232a

PM 232

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 269 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 3,800,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 4,160,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm233a

PM 233

แบบบ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 3 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 635 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 10,800,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )


..............................................................................................................................................................................


pm234a

PM 234

แบบบ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 3 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 778 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 12,830,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )
ราคาค่าก่อสร้าง 14,400,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Premium )


..............................................................................................................................................................................


pm235a

PM 235

แบบบ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 317 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,500,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 4,800,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm244a

PM 244

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 295 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 4,130,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )
ราคาค่าก่อสร้าง 4,570,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

pm331a

PM 331

แบบบ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 380 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 6,200,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm232a

PM 332

แบบบ้าน 3 ชั้น 6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 422 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 6,880,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm333a

PM 333

แบบบ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 359 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 5,850,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

..............................................................................................................................................................................

 

pm334a

PM 334

แบบบ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย 415 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง 6,760,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

 

www.yoursite.com
Joomla!