Home แบบบ้านของเรา
แบบบ้าน Modern PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

pm236c

pm236a

PM 236

แบบบ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 3 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 294 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง 4,100,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง 4,600,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm239a

PM 239

แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm245a

PM 245

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm240a

PM 240

แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm241a

PM 241

แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องแม่บ้าน โรงจอดรถ 2 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm243a

PM 243

แบบบ้าน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pmp202b

PMP 202

แบบบ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน

ราคาค่าก่อสร้าง 5,400,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm335b

PM 335

แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 520 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง 8,300,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm340a

PM 340

แบบบ้าน 3 ชั้น 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 4 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm341a

PM 341

แบบบ้าน 3 ชั้น 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 4 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm342c

PM 342

แบบบ้าน 3 ชั้น 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 4 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm337a

PM 337

แบบโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 4 คัน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 585 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง 9,400,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm338a

PM 338

แบบบ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โรงจอดรถ 2 คัน

 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย - ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Standard )

ราคาค่าก่อสร้าง - บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pm339a

PM 339

แบบบ้าน 3 ชั้น 7 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 428 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง 6,800,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Prestige )

 

..............................................................................................................................................................................

 

pmp401a

PMP 401

แบบบ้าน 4 ชั้น

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 884 ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้าง 13,900,000 บาท ( ตามรายการวัสดุรุ่น Premium )

..............................................................................................................................................................................

 

www.yoursite.com
Joomla!